Get Adobe Flash player
Logowanie

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do menu Tylko dla Członków. Aby sprawdzić zawartość pozycji menu skorzystaj z opcji "Mapa Witryny"Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Dzisiaj384
Wczoraj1663
Razem1439389

Statuetka "Dolnośląskie Kłosy"

Dotychczasowi laureaci Statuetki "Dolnośląskie Kłosy"Statuetkę  Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu pn. "Dolnośląskie Kłosy" ustanowiono uchwałą Nr 3 XVI Walnego Zgromadzenia Członków Związku, jaki odbył się 15 czerwca 2007 r. w Jugowicach. Na XVII walnym Zgromadzeniu zatwierdzono Regulamin przyznawania Statuetki.

Dotychczasowi laureaci Statuetki "Dolnośląskie Kłosy":

2007 r.:

 1. Józef TATYS - pośmiertnie
 2. Ryszard TATYS - pośmiertnie
 3. Antoni SIDORSKI

2008 r.:

 1. Leszek GRALA
 2. Stanisław KUDUK
 3. Jan Cezary KĘDZIERSKI

2009 r.:

 1. Tadeusz LISIECKI
 2. Marian GWIAZDA
 3. SYNGENTA CropProtection - odebrał Pan Elias PARTYKA - Szef Działu Marketingu firmy

2010 r.:

 1. Marek BARYŁKO
 2. Władysław JABŁOŃSKI
 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - odebrał  JM  Rektor prof.dr hab. Roman KOŁACZ

2011 r.:

 1. Romuald Jankowski
 2. Stefan Kukuczko i Jan Wajs
 3. Zbigniew Studniarski - miesięcznik "Rolnik Dzierżawca"

2012 r.:

 1. BAYER CropScience
 2. Grupa Firm Antoni Pieprzyk
 3. Andrzej Chmielewski

2013 r.:

 1. Krzysztof JACHIMOWSKI
 2. Roman KROSNOWSKI
 3. BASF Polska Sp. z o.o.

2014 r.:

 1. Tadeusz Mochalski
 2. Dionizy Prusiewicz
 3. Eugeniusz Cukrowicz

2015 r.:

 1. Władysław Kuźniak
 2. Renata i Grzegorz Ożga

 

 

Regulamin przyznawania statuetki Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości RolnychREGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI 
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH  WE WROCŁAWIU

 § 1

 1. Statuetkę Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zwaną dalej statuetką przyznaje Kapituła. W skład Kapituły wchodzą Członkowie Zarządu Związku powoływani na 2-letnie kadencje przez Walny Zjazd Członków DZDiWNR we Wrocławiu. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz Sekretarza, który odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie posiedzeń Kapituły.

Statuetka przyznawana jest zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły.

2. Graficzny wzór statuetki przedstawiony jest w załączniku nr 1.

3. Osoby wyróżnione otrzymują wraz ze statuetką dyplom podpisany przez Prezesa Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu.

4. Decyzja o przyznaniu statuetki podejmowana jest przez Kapitułę raz w roku. W ciągu roku Kapituła może przyznać maksymalnie 3 statuetki. W szczególnych przypadkach Zarząd DZDiWNR we Wrocławiu upoważniony jest do podwyższenia liczby statuetek przyznanych w ciągu roku.

5. Kapituła działa w oparciu o przyjęty przez nią regulamin.

§ 2

Statuetka może być przyznawana:

1. Osobom fizycznym i prawnym w czterech kategoriach:

a) za szczególną aktywność w działalności na rzecz Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu;
b) za wybitne osiągnięcia w  prowadzeniu wielkotowarowego gospodarstwa rolnego;
c) za wzorową postawę etyczno-moralną pracodawcy w przedsiębiorstwie rolnym
d) za wybitne osiągnięcia w kreowaniu postępu techniczno-technologicznego w rolnictwie wielkotowarowym.

§ 3

1. Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

a) Członkowie zwyczajni i wspierający  DZDiWNR we Wrocławiu, których staż przynależności do związku wynosi co najmniej 3 lata i wywiązujących się z podstawowych obowiązków statutowych.
b) Prezes  i Wiceprezes Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu;
c) Dyrektor Biura Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu.

2. Osoby określone w ust. 1 mogą zgłosić tylko jednego kandydata do statuetki w ciągu roku.

3. Wnioski o przyznanie statuetki powinny być składane do Przewodniczącego Kapituły.

§ 4

1. Obsługę administracyjno-techniczną Kapituły zapewnia Dyrektor Biura Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu.
2. Posiedzenia Kapituły będą protokołowane, a protokoły podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.

§ 5

1. Wręczenia statuetek odbywają się uroczyście w czasie Walnego Zjazdu Członków DZDiWNR we Wrocławiu. Termin wręczania statuetek ustala w trybie roboczym Prezes Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu.
2. Wręczania statuetek dokonuje Prezes Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu lub upoważniona przez niego osoba spośród członków Kapituły.
3. W uroczystym wręczeniu statuetek biorą udział wszyscy członkowie Kapituły.

§ 6

Ewidencję przyznanych statuetek prowadzi Biuro Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu.

Załącznik  nr 1 – Graficzny wzór statuetki.

 

„DOLNOŚLĄSKIE KŁOSY” – HONORUJEMY INNOWACYJNOŚĆ W ROLNICTWIE„DOLNOŚLĄSKIE  KŁOSY” – HONORUJEMY INNOWACYJNOŚĆ W ROLNICTWIE

Dolnośląski Związek Dzierżawców i  Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, będący stowarzyszeniem pracodawców, powołał w tym roku  Kapitułę Statuetki pn. „Dolnośląskie Kłosy”, którą będzie honorował farmerów- Członków Związku wykazujących się  wybitnymi osiągnięciami w prowadzeniu wielkotowarowych gospodarstw rolnych.

Statuetka przyznawana będzie  osobom fizycznym i prawnym w 4 następujących kategoriach:

 1. za szczególną aktywność na rzecz Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu;
 2. za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu wielkotowarowego gospodarstwa rolnego;
 3. za wzorową postawę etyczno-moralną pracodawcy w przedsiębiorstwie rolnym;
 4. za wybitne osiągnięcia w kreowaniu postępu techniczno-technologicznego w rolnictwie.

Pierwsze 3 Statuetki otrzymali w dniu 16 listopada br. podczas uroczystego zakończenia

XVII  Walnego Zjazdu Członków Związku w Wojcieszycach  k/Szklarskiej Poręby: Józef i Ryszard Tatysowie  z Legnicy – pośmiertnie oraz Antoni Sidorski z Gospodarstwa Rolnego Dębica k/ Środy Śląskiej.

Bracia Józef  (56 l.) i Ryszard (61 l.) Tatysowie zginęli tragicznie w dniu 15 września 2007 r. podczas pobytu na Syberii. Byli znanymi w regionie i kraju przedsiębiorcami rolnymi, a Józef Tatys należał do założycieli Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych i przez 3 kolejne kadencje był jego prezesem. Ryszard Tatys  prowadził Przedsiębiorstwo zaopatrzenia Rolnictwa „ZAPROL” w Legnicy. Obaj bracia byli zapalonymi myśliwymi.

W imieniu Zmarłych Statuetki odebrali: wdowa po Ryszardzie Tatys, Pani Róza Tatys oraz dwie  córki Józefa Tatysa.

Z kolei Antoni Sidorski wraz z synem Mirosławem stworzył w  ciągu ostatnich 10 lat intensywne wielkotowarowe gospodarstwo rolne,  w którym promuje postęp technologiczny stanowiąc w tym względzie wzór do naśladowania.

Statuetką „Dolnośląskie Kłosy” Związek będzie wyróżniał najlepszych spośród najlepszych dając w ten sposób wyraz uznania dla trudu, jaki  osoby te włożyły w doprowadzenie zrujnowanych często gospodarstw rolnych do ich obecnego stanu, stawiającego rolnictwo dolnośląskie w czołówce krajowej, a także podejmującego konkurencję z gospodarstwami tego typu w starych krajach Unii Europejskiej.

 

Prezes Zarządu
DZDiWNR we Wrocławiu
/
Marek Baryłko / 

Poprawiony (czwartek, 03 marca 2011 07:31)

 
Kontakt

BIURO ZARZĄDU:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław,
tel./fax : 71 316-39-01
GSM: 506-487-885; 605 611 475; 503 839-851
NIP: 894-24-68-718
REGON: 930 884 200
KRS: 0000164045
e-mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl
Konto: ING Bank Śląski Nr 86 1050 1908 1000 0090 3030 0124 .

MAPA DOJAZDU

 

Szczęśliwego
Nowego Roku

Czy ustawa PARCELACYJNA jest dobra ?
 
Która rolnicza Agencja Rządowa w ostatnim roku działała najlepiej