TRWAJA PRACE KONSERWATORSKIE STRONY INTERNETOWEJ. PROSIMY O CIERPLIWOSC.