Get Adobe Flash player
Logowanie

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do menu Tylko dla Członków. Aby sprawdzić zawartość pozycji menu skorzystaj z opcji "Mapa Witryny"Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Statystyki
Dzisiaj353
Wczoraj1663
Razem1439358

Nasz Dwumiesięcznik

Dwumiesięcznik lipiec - sierpień - wrzesień 2017 r.

 

 

SPIS TREŚCI:

 • O Statuetce Kancelarii Prawnej „CERTUS” – PROJEKT „STER”
 • Od Redakcji
 • Zaproszenie na XXX Jubileuszowy Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Członków  Związku – 24 listopada 2017 r. – Hotel POLANICA RESORT &SPA
 • Moim zdaniem, A jednak to była stypa Agencji. Jak będzie z Krajowym Ośrodkiem?
 • Anna Zając-Plezia, Podziękowanie  za wieloletnią współpracę i wparcie.
 • W opinii Członków Związku: Władysław Kuźmiak, Tadeusz Mochalski, Leszek Grala
 • Uchwała Nr 1 XXIX „letniego” Walnego Zjazdu Członków DZDiWNR we Wrocławiu w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Federacji ZP-DiWR w warszawie 28 czerwca 2017 r.
 • Uchwała  Nr 2 XXIX Walnego Zjazdu Członków DZDiWNR we Wrocławiu w sprawie monitorowania działań OT ANR we Wrocławiu
 • Protokół ze Zjazdu Federacji ZP-DiWR 28 czerwca 2017 r., Warszawa
 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji ZP-DiWR w warszawie z dnia 13 lipca 2017 r.
 • Propozycja DZDiWNR we Wrocławiu w sprawie: wniosków do pracy Zarządu Federacji ZP-DiWR w Warszawie
 • Pismo Federacji ZP-DiWR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela z  dnia 3 lipca 2017 r.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji ZP-DiWR 16 sierpnia 2017., Kobylniki
 • Protokół z posiedzenia Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu w dniu 6 września 2017 r.
 • Uchwała Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu w sprawie jednorazowego wsparcia  finansowego Biura Zarządu  Federacji ZP-DiWR w Warszawie
 • Informacje e-mailowe dla członków Związku od Nr 30 z 20 lipca 2017 do Nr 40 z 15 września 2017 r.
 • Alert Prawny Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp.k. z dnia 7.07.2017 – ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • Alert Prawny Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp.k. – ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i wynikających z niej obowiązków m.in. dla  rolników przedsiębiorców
 • Opinia prawna w przedmiocie zgodności z prawem ujawnienia w artykule prasowym  danych beneficjentów dopłat unijnych – Kancelaria Prawna „CERTUS” D. Bielski sp.k.
 • Pismo MRiRW, Sekretarza Stanu Zbigniewa Babalskiego z 8.08.2017 r. do Prezesa  Zarządu Federacji ZP-DiWR w Warszawie, Leszka Derezińskiego
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz zmianie niektórych  ustaw
 • Pismo (informacja) Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, Jarosława Sachajko z dnia 13 czerwca 2017 r. (otrzymane 6.07.2017 r.) – stanowisko MRiRW  w sprawie  poprawy i programów pomocowych poprawy żyzności gleb
 • Informacja MRiRW dla Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. użytków  zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych z 20.06.2017 (otrzymana  6.07.2017)
 • Projekt  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności
 • Projekt Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych przesłanek odraczania,  rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa   oraz trybu postępowania w tych sprawach
 • Informacja  Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu – Komisja Rolna – spotkanie informacyjne  17.11.2017 r.  dla operatorów maszyn budowlanych w sektorze rolnym
 • KOWR – zadania, Informacja z 1 września 2017 r.
 • Polskie tematy w Brukseli – Informacja MRiRW
 • Pismo Pana Jozefa Puciłowskiego do Dyr. OT ANR, dr Piotra Regieca i Burmistrza UMiG  Oborniki Śl. z 8.08.2017 r.  dot. sytuacji w gospodarstwie Rolnym Lubnów
 • Przemysław Gawlas, Donau Soja Association, Co z tą soją?
 • Uwaga! Niebezpieczny glifosat – Notatka z wykładu prof. dr hab. Jacka Nowaka
 • Kalendarzowe sentencje – część IV, lipiec, sierpień, wrzesień
 

Dwumiesięcznik maj - czerwiec 2017 r.

 

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji
 • Moim zdaniem. Mało optymistyczna refleksja.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu, Prezydium Rady Federacji ZP-DiWR z udziałem
 • Prezesów Związków Wojewódzkich 27 kwietnia 2017r.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu i Komisji rewizyjnej DZDiWNR w  dniu 10 maja 2017 r.
 • Notatka ze spotkania przedstawicieli Porozumienia 5 Związków 1.06.2017 r. w Cybince
 • Protokół z posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej DZDiWNR 20.06.2017 r.
 • Protokół z obrad XXIX „letniego” Walnego Zjazdu Członków DZDiWNR
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu w okresie od 18.11.2016 do 20.06.2017
 • „Na doświadczeniu i tożsamości Związku budować nową jakość”. Referat na XXIX Walny
 • Zjazd Członków DZDiWNR – 20.06.2017
 • Pismo z Federacji  ZP-DiWR  z 10.05.2017 r. do Wiceministra  Rolnictwa R. Zarudzkiego
 • Pismo Prezesa DZDiWNR z 16.05.2017 r. do Dyrektora ANR  OT we Wrocławiu dr Piotra Regieca
 • Informacje e- mailowe dla Członków Związku od Nr 19 z  11 maja 2017 r. do Nr  29 z 30.06.2017
 • Pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu z dnia 28.04.2017 – zapobieganie zatruciom pszczół
 • Informacja MRiRW nt. przepisowo dot. pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła
 • Informacja MRiRW nt. informatyzacji Ministerstwa i jednostek podległych
 • Pismo Związku Powiatów Polskich -  opinia do projektu ustawy o spółdzielniach rolników
 • Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników z dnia 8.05.2017  – do zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu
 • Alert Prawny Kancelarii Prawnej „CERTUS” z 30.06.2017
 • „Nawożenie dolistne w okresie jesiennym” , Maciej Bachorowicz, Kierownik Produktu EKOPLON
 • Z Konferencji firmy BAYER o Zrównoważonym Rolnictwie – wywiad z dr Jerzym Próchnickim
 • Notatka z Konferencji Rolnej ING Bank Śląski – Aspekty związane z negatywnymi konsekwencjami umowy UE z Kanadą – CETA, wykład dr Michała Thlona
 • Współpraca z firmą PLOCHER przynosi wymierne efekty
 • Kalendarzowe sentencje  - część III – maj-czerwiec 2017
 

Dwumiesięcznik marzec - kwiecień 2017 r.

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji
 • Moim zdaniem. Nie jesteśmy monolitem, ale na tym polega demokracja
 • Notatka ze spotkania 5 wojewódzkich Związków Dzierżawców w dniu 3 marca 2017 r. w Opolu
 • 4.POROZUMIENIE  o współpracy Związków zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców –Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie
 • Protokół ze spotkania Zbigniewa Babalskiego Sekretarza Stanu w MRiRW, Waldemara Humięckiego, Prezesa ANR i Dyrektorów Departamentów w MRiRW z przedstawicielami Federacji ZP-DiWR w Warszawie w dniu 16 marca 2016 r.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu z 29.03.2017 r.
 • Pismo Federacji ZP-DiWR  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z dnia 30.03.2017 r. -  wnioski ze spotkania 16.03.2017 r.
 • Pismo Federacji ZP-DiWR  do Podsekretarza Stanu w MRiRW, Zbigniew Babalskiego z 30.03.2017 r. -  wnioski ze spotkania 16.03.2017 r.
 • Pismo Federacji ZP-DiWR do Prezesa ANR Waldemara Humięckiego z 30.03.2017 r. – wnioski ze spotkania 16.03.2017 r.
 • Informacje e-mailowe dla Członków Związku – od Nr 12 z dnia 6 marca 2017 r. do Nr 18 z dnia  28 marca 2017 r.
 • Do Plantatorów buraków cukrowych  Südzucker Polska S.A. – Apel Prezesa Związku Plantatorów Buraków Cukrowych przy Südzucker Polska S.A, Tadeusza Kinacha
 • Zaproszenie na Konferencję pt „O-polski Rynek Rzepaku i Zbóż” – 30 maja 2017 r.
 • Informacja MRiRW dla Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rozwój OZE na  obszarach wiejskich – problemy blokujące rozwój  OZE
 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: „Priorytety Polski w zakresie  Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”
 • Uwarunkowania dla przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, IERiGŻ PIB, SGH
 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników orz analiza porównawcza funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii, Warszawa, luty 2017 r.
 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce z 16.03.2017 r.
 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce z 16.03.2017 r.
 • Pismo Prezesa PZHiPBM do Przewodniczącego Sejmowej Komisji RiRW Jarosława Sachajko z 20.03.2017 r.
 • Wypowiedź Piotra Rydla w Sejmowej Komisji RiRW  nt. pierwszej polskiej rasy mięsnej opartej na polskim bydle czerwonym
 • Alert prawny Kancelarii Prawnej „CERTUS”  z 6.03.2017 -  nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy
 • Oferta współpracy Kancelarii Prawnej „CERTUS” – analiza umów dzierżawy zawartych z ANR z 9.03. 2017 r.
 • PLOCHER na Targach AGROTECH
 • Notatki z konferencji zimowej firmy BAYER (II). Strategia zwalczania chorób grzybowych, Dariusz Szymański
 • Największe problemy pszczelarstwa XXI w., część IV
 • Kalendarzowe sentencje - część II – marzec-kwiecień 2017
 • Informacja firmy Jarkowski AGROHANDEL – największy dystrybutor traw BARENBURG w Polsce – charakterystyka  mieszanek

Nasza okładka:

Przedstawiciel firmy PLOCHER GmbH integral-technik z Meersburga (Niemcy), Pan Aleksander Gamza na stoisku firmowym udzielający informacji nt. agrotechnologii inaczej  przedstawicielowi prasy rolniczej. O  firmie PLOCHER na  tegorocznych Targach AGROTECH w Kielcach piszemy w tym numerze Biuletynu.

 

Dwumiesięcznik styczeń - luty 2017 r.

 

SPIS TREŚCI:

 • Spis treści
 • Moim zdaniem. potrzeba nam więcej odwagi i rozwagi
 • Protokół z posiedzenia Zarządu, Prezydium Rady z udziałem Prezesów Związków Regionalnych
 • Informacje e-mailowe dla Członków Związku od Nr 1 z dnia 5 stycznia   do nr 11 z dnia 23 lutego  2017
 • Plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wartości klimatycznych bilansu wodnego dla poszczególnych gatunkowo lin uprawnych i gleb
 • Uzasadnienie do ustawy o KOWR
 • Karty zadań – od nr 342 do nr 765
 • Informacja  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianach sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie
 • Pismo Kancelarii Prawnej CERTUS do MRiRW  z 18.01.2017
 • Artykuł  Kancelarii prawnej CERTUS „Historia słodko-gorzka” czyli ANR sięga po Polski Cukier
 • Telewizja „Trwam” ocenia kolejne aspekty polityki rolnej państwa
 • Największe problemy pszczelarstwa  XXI w , część III
 • Z konferencji „FARMERA” – 12 stycznia 2017 .
 • Notatki z konferencji zimowej firmy BAYER
 • Z  konferencji AGRO AKADEMIA BASF
 • O czym powinni pamiętać rolnicy. O potężnych siłach Natury, czyli cudach Boga część V
 • Kalendarzowe sentencje – część I – styczeń-luty 2017

 

 

Dwumiesięcznik listopad - grudzień 2016

 

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji
 • Moim zdaniem – Co mi Związek daje?
 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji z 24 listopad 2016 r.
 • Stanowisko DZDiWNR w sprawie funkcjonowania Związku w ramach Federacji ZP- DiWR z 22.12.2016 r. – projekt
 • List Gratulacyjny Prezesa Zarządu Federacji ZP-DiWR  z okazji 20-lecia DZDiWNR we Wrocławiu
 • Sprawozdanie Prezesa Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu na XXVIII Walny Zjazd Członków Związku – Zamek Książ, 18.11.2016
 • Uchwały XXVIII walnego Zjazdu Członków DZDiWNR od Nr 1 do Nr 5
 • Laureaci Statuetki w szkle „Diamentowe Kłosy”
 • Laureaci Statuetki „Dolnośląskie Kłosy 2016”
 • Protokoł z posiedzenia Zarządu DZDiWNR 15 grudnia 2016 r.
 • Stanowiska Zebrania Członków OZPR z dnia 7  grudnia 2016 r. – Zał. Nr 1 i nr 2
 • Pismo Zastępcy Dyr. ANR OT we Wrocławiu z 3.11.2016  dot. zagospodarowanie gruntów wyłączonych w ramach 30%
 • Informacje e-mailowe dla Członków Związku od Nr 35 z 28 listopada 2016 r. do Nr 39 z 29 grudnia 2016 r.
 • Wola polityczna ponad prawem
 • Odpowiedź podsekretarza stanu w MRiRW na interpelację nr 11634 w sprawie produkcji i importu upraw oraz nasion GMO
 • Raport Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp.k.
 • Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
 • Pismo Agencji nasiennej Sp. z o.o. z 6.12.2016 r.  –propozycja porozumienia w sprawie opłat od tzw. odstępstwa rolnego
 • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Przyszłość rynku wieprzowiny w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń
 • Konferencja: „Przyszłość cukrownictwa w Polsce – uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych” – 7.11.2016 r.
 • Biuletyn „Kukurydza-Informacje” Nr 101, grudzień 2016
 • Tomasz Krakowiak, Kukurydza niemieckiej firmy FarmSaat na dolnośląskich polach
 • Dr inż. Maciej Winiarski -  „Największe problemy pszczelarstwa XXI w (część II)
 • O czym powinni pamiętać rolnicy. O potężnych silach Natury, czyli cudach Boga, część IV
 • Pani Marii Ciesielskiej – w ostatnim wierszu

 

Kolorowe strony naszej  okładki:

Str. 1 - Laureaci okolicznościowej – z okazji 20-leia Związku – Statuetki w szkle „DIAMENTOWE KŁOSY”.

Od lewej: Marek Baryłko, Zdzisław Gajek i Romuald Jankowski

Str. 2 i 3 – Uroczysta Gala z okazji 20-lecia Związku – 18 listopada 2016 r.,  Zamek Książ, Sala Maksymiliana,

Str. 4 – Biuro Związku nawiązało współpracę z  nową  (2007 r.)  niemiecką firmą nasienną FarmSaat, obecną w Polce od 2014 r. ( nasiona kukurydzy, mieszanek traw, soi i sorga). Dyrektor  regionalny w Polsce, Tomasz Krakowiak, kom. 797-411-325, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Uczestnicy uroczystości w Książu otrzymali katalogi tej firmy na 2017 r.

 

 

 
Więcej artykułów…
Kontakt

BIURO ZARZĄDU:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław,
tel./fax : 71 316-39-01
GSM: 506-487-885; 605 611 475; 503 839-851
NIP: 894-24-68-718
REGON: 930 884 200
KRS: 0000164045
e-mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl
Konto: ING Bank Śląski Nr 86 1050 1908 1000 0090 3030 0124 .

MAPA DOJAZDU

 

Szczęśliwego
Nowego Roku

Czy ustawa PARCELACYJNA jest dobra ?
 
Która rolnicza Agencja Rządowa w ostatnim roku działała najlepiej