Get Adobe Flash player
Logowanie

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do menu Tylko dla Członków. Aby sprawdzić zawartość pozycji menu skorzystaj z opcji "Mapa Witryny"Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Dzisiaj382
Wczoraj1663
Razem1439387

Deklaracja Wspomagająca

 - Deklaracja w formacie PDF
 - Deklaracja w formacie DOC - do edycji


DEKLARACJA

o przystąpieniu do stowarzyszenia pod nazwą
Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Deklaruję przystąpienie do  Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu jako Członek Wspierający.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Związku, aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Związku oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenia członków Związku na konto:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., I Oddział Wrocław

Nr 69 1930 1073 2009 0905 5996 0001

 

1. Nazwa firmy 


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 

2. Siedziba (dokładny adres, telefon, e-mail, strona internetowa):


......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 

 

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby wyznaczonej do reprezentowania firmy na walnych Zgromadzeniach  Członków Związku.

......................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................... 


Wyrażam zgodę na przetwarzania w/w danych osobowych w celach statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.833 z późn. zm.).

 

 

...........................................................

Podpis Prezesa/Dyrektora

 

.................................... dnia, .............................

 
Kontakt

BIURO ZARZĄDU:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław,
tel./fax : 71 316-39-01
GSM: 506-487-885; 605 611 475; 503 839-851
NIP: 894-24-68-718
REGON: 930 884 200
KRS: 0000164045
e-mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl
Konto: ING Bank Śląski Nr 86 1050 1908 1000 0090 3030 0124 .

MAPA DOJAZDU

 

Szczęśliwego
Nowego Roku

Czy ustawa PARCELACYJNA jest dobra ?
 
Która rolnicza Agencja Rządowa w ostatnim roku działała najlepiej